اخبار میکروسمنت هایکا

شنبه, 26 سپتامبر 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت میدان آرژانتین
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار پروژه بلوار مدیریت (توحید)
شنبه, 26 سپتامبر 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |اهواز
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار طرح طوفان رنگ بتن پروژه رستوران مجتمع آواسنتر
شنبه, 26 سپتامبر 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |نیاوران
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار طرح آلومینیوم، اکسید آهن و بافت زمین ساختمان نماد الهیه
شنبه, 26 سپتامبر 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |خوارزمی
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار طرح طوفان پروژه سعادت آباد، بلوار سرو غربی، جنب بانک انصار
شنبه, 12 سپتامبر 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |اهواز
تکمیل و تحویل میکروسمنت سقف طرح ساحل برج آسمان چهارراه فرمانیه
شنبه, 12 سپتامبر 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت میدان آرژانتین
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوارداخلی دفتر شوروم گروه حامی واقع در خیابان زعفرانیه
شنبه, 12 سپتامبر 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |اهواز
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوارداخلی طرح بتن اکسپوز پروژه اداری نوشهر
دوشنبه, 31 آگوست 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |خوارزمی
تکمیل و تحویل میکروسمنت کف و دیوار واحد و سرویس بهداشتی پروژه سعادت آباد
دوشنبه, 31 آگوست 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |اهواز
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار داخلی طرح طوفان واحد اداری پروژه مدرن الهیه
چهارشنبه, 19 آگوست 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |نیاوران
تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار داخلی طرح طوفان پروژه واحد اداری شهرک غرب خیابان خوارزم