رستوران دیارا آواسنتر

کوروش مال

صرافی پاسداران

سالن زیبایی شایسته نو

کافه بیستروچار

دفتر رنزو (نمایندگی سابق هایکا در مشهد)

دفتر معماری آزاده عزیزی