اخبار میکروسمنت هایکا

شنبه, 11 آوریل 2020 / Published in اخبار
شنبه, 11 آوریل 2020 / Published in اخبار
میکروسمنت | هایکا |نیاوران
تکمیل و تحویل اجرای میکروسمنت پروژه مجتمع صنایع غذایی دینه