اخبار

میکروسمنت آشپزخانه

میکروسمنت آشپزخانه 1

تکمیل و تحویل پروژه بین کابینتی، صفحه کابینت و جزیره میکروسمنت آشپزخانه مرزداران پروژه واحد مسکونی با بافت زمین

این پروژه در آشپزخانه سه قسمت میکروسمنت داشتیم: بافت زمین بر روی صفحه کابینت و بین کابینت به صورت یکپارچه و هم چنین بر روی کانتر جزیره آشپزخانه نیز میکروسمنت بافت زمین و علاوه بر اینها دو دیوار کوچک در این واحد نیز از این بافت توسط گروه هایکا اجرا شد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.