با سلام خدمت شما سرور گرانقدر، این لینک به مدت 72 ساعت برای شما فعال می باشد

Terrazzo texture

Terrazzo material -1

Terrazzo material -2​

Terrazzo material -3​

PBR TEXTURE-SQ

TEXTURESQ- 1
TEXTURESQ-2​
TEXTURESQ-3​
TEXTURESQ-4
TEXTURESQ-5
TEXTURESQ-6
TEXTURESQ-7

بافت های شوروم

بافت های جدید

بافت های قبلی

بافت و رنگ جهت رندر

بافت های جدید شوروم

بافت های قبلی