میکروسمنت | هایکا | پاریکینگ جرذن

میکروسمنت پارکینگ جردن

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار راهرو و پارکینگ ، پروژه واحد مسکونی ، بافت طوفان

در این پروژه بافت طوفان رنگ طوسی در دو پرده تیره و روشن با تایل بندی همراه با نورپردازی زیبایی در راهرو ساختمان انجام شد