میکروسمنت | هایکا |ولنجک

میکروسمنت پروژه ولنجک

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار راهرو ، پروژه واحد مسکونی ، بافت طوفان

در این پروژه بافت طوفان در دو رنگ طوسی و سبز به صورت یکپارچه در راهروهای این واحد مسکونی توسط مجموعه میکروسمنت هایکا اجرا شده است.