میکروسمنت | هایکا |کوروش

میکروسمنت صنایع کوروش

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار پروژه واحد اداری ، بافت بتن

در این پروژه میکروسمنت بافت بتن با رنگ بتن روی دیوارها انجام شد. بافت بتن یکی از جذاب ترین طرح های میکروسمنت می باشد که هم اکنون در پروژه ها استفاده می شود.