میکروسمنت | هایکا |گازرسانی لواسان

میکروسمنت پروژه لواسان

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار پروژه واحد مسکونی میکروسمنت پروژه لواسان ، بافت طوفان

در این پروژه بافت طوفان رنگ طوسی به صورت یکپارچه در تمام دیوارهای واحد مسکونی توسط گروه هایکا اجرا شد که زیبایی خاصی به فضا بخشید.