میکروسمنت | هایکا |خوارزمی

میکروسمنت پروژه شهرک غرب (خوارزم)

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار پروژه واحد مسکونی شهرک غرب (خوارزم) ، بافت زمین ، رنگ کرم (نخودی)

در این پروژه علاوه بر دیوارهای واحد، تخت خواب، نیمکت و طبقات کمد هم به صورت یکپارچه میکروسمنت توسط گروه هایکا انجام شد که این اجرای یکدست زیبایی خاصی به کار بخشید